Vejlauget er en privat, frivillig forening.

Det betyder, at bestyrelsen ikke kan pålægge nogen noget.

Vi må samarbejde!


Det kræver, at man tager hensyn og er åben og tolerant overfor hinanden.

Vejlauget for Tranbjerggårdens Jorder

Stiftet 3. juni 2000

Velkomstside 2017-12-02T14:50:17+00:00

Varetager “medlemmernes fælles interesser af vejmæssig karakter”. 

I praksis betyder det, at vejlauget vedligeholder vejene i området – vejene bliver høvlet af, og der bliver lagt grus efter behov. Om vinteren sørger vi for snerydning. For god ordens skyld gør vi dog opmærksom på, at vejlauget ikke hermed overtager det juridiske ansvar for den enkelte grundejers forpligtelser.

Vejlauget dækker Majgårdsvej fra Solbrinken med tilhørende sideveje  se oversigtskort!

Der er 128 grunde, helårshuse, sommerhuse og ubebyggede grunde i området.

Vejlauget er en frivillig forening, men alligevel har vi over 100 medlemmer (2017). Det er en god medlemsdækning, men vi ser naturligvis gerne, at endnu flere melder sig ind.

Vi holder den årlige generalforsamling i august eller september:

Den har de sædvanlige punkter med beretning, regnskab osv., men generalforsamlingen er også et sted, hvor man kan møder andre fra området over en ristet pølse med en øl eller en vand. Vejlaugets telt, som bruges til generalforsamlingen, kan lånes gratis af medlemmerne. Læs nærmere HER!

Og en enkelt praktisk oplysning til sidst:

Kraftig bevoksning ud over vejene gør det sværere for os at vedligeholde vejene. Det kan du læse mere om HER, hvor reglerne for bevoksning også findes.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

/ Bestyrelsen